خانه / شهرستان ها / خميني شهر / جشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولیجشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولی شهرستان خمینی شهر شب گذشته زورخانه جهان پهلوان پوریای ولی خمینی شهر میزبان باستانی کاران بسیجی این شهرستان بود. این جشن به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با همکاری هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، کانون بسیج ورزشکاران و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان این شهرستان بمدت ۲ ساعت برگزار گردید. در این مراسم که بیش از ۲۵ ورزشکار حضور داشتند در ابتدا مولودی خوانی توسط مرشد صورت پذیرفت و سپس با ورود ورزشکاران با ورود گود به انجام حرکات خود پرداختند. در حاشیه این جشن حضور پیشکسوتان و جوانان در کنار یکدیگر و همچنین حضور مسئولین بسیج اصناف خمینی شهر نیز قابل توجه بود. ضمنا به پیوست تعدادی عکس حضورتان ارسال می گردد
جشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولیجشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولی شهرستان خمینی شهر شب گذشته زورخانه جهان پهلوان پوریای ولی خمینی شهر میزبان باستانی کاران بسیجی این شهرستان بود. این جشن به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با همکاری هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، کانون بسیج ورزشکاران و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان این شهرستان بمدت ۲ ساعت برگزار گردید. در این مراسم که بیش از ۲۵ ورزشکار حضور داشتند در ابتدا مولودی خوانی توسط مرشد صورت پذیرفت و سپس با ورود ورزشکاران با ورود گود به انجام حرکات خود پرداختند. در حاشیه این جشن حضور پیشکسوتان و جوانان در کنار یکدیگر و همچنین حضور مسئولین بسیج اصناف خمینی شهر نیز قابل توجه بود. ضمنا به پیوست تعدادی عکس حضورتان ارسال می گردد

جشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولیجشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولی شهرستان خمینی شهر شب گذشته زورخانه جهان پهلوان پوریای ولی خمینی شهر میزبان باستانی کاران بسیجی این شهرستان بود. این جشن به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با همکاری هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، کانون بسیج ورزشکاران و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان این شهرستان بمدت ۲ ساعت برگزار گردید. در این مراسم که بیش از ۲۵ ورزشکار حضور داشتند در ابتدا مولودی خوانی توسط مرشد صورت پذیرفت و سپس با ورود ورزشکاران با ورود گود به انجام حرکات خود پرداختند. در حاشیه این جشن حضور پیشکسوتان و جوانان در کنار یکدیگر و همچنین حضور مسئولین بسیج اصناف خمینی شهر نیز قابل توجه بود. ضمنا به پیوست تعدادی عکس حضورتان ارسال می گردد

جشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولی شهرستان خمینی شهر
شب گذشته زورخانه جهان پهلوان پوریای ولی خمینی شهر میزبان باستانی کاران بسیجی این شهرستان بود.
این جشن به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با همکاری هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، کانون بسیج ورزشکاران و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان این شهرستان بمدت 2 ساعت برگزار گردید.
در این مراسم که بیش از 25 ورزشکار حضور داشتند در ابتدا مولودی خوانی توسط مرشد صورت پذیرفت و سپس با ورود ورزشکاران با ورود گود به انجام حرکات خود پرداختند.
در حاشیه این جشن حضور پیشکسوتان و جوانان در کنار یکدیگر و همچنین حضور مسئولین بسیج اصناف خمینی شهر نیز قابل توجه بود.
ضمنا به پیوست تعدادی عکس حضورتان ارسال می گردد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*