خانه / شهرستان ها

شهرستان ها

خیر ورزشیار بسیجی در سالن های ورزشی خمینی شهر

خیر ورزشیار بسیجی در سالن های ورزشی خمینی شهر رضا محمدی جوزدانی خیر ورزشیار بسیجی به همراه رضا ابراهیمیان از سالن های ورزشی خمینی شهر بازدید کردند. با توجه به اینکه در ورزش چگونه امر به معروف کنیم و جوانان و نوجوانان و همچنین مربیان را دراین امر فعال کنیم  بسیج ورزشکاران دراین راستا قدم گذاشت و رضا ابراهیمیان رئیس  بسیج ورزشکاران خمینی شهر به همراه رضا محمدی جوزدانی خیر ورزشیار بسیجی  از سالن های ورزشی خمینی شهر بازدید کردند. ابراهیمیان در ...
ادامه مطلب »