خانه / شهرستان ها / خميني شهر

خميني شهر

خیر ورزشیار بسیجی در سالن های ورزشی خمینی شهر

خیر ورزشیار بسیجی در سالن های ورزشی خمینی شهر رضا محمدی جوزدانی خیر ورزشیار بسیجی به همراه رضا ابراهیمیان از سالن های ورزشی خمینی شهر بازدید کردند. با توجه به اینکه در ورزش چگونه امر به معروف کنیم و جوانان و نوجوانان و همچنین مربیان را دراین امر فعال کنیم  بسیج ورزشکاران دراین راستا قدم گذاشت و رضا ابراهیمیان رئیس  بسیج ورزشکاران خمینی شهر به همراه رضا محمدی جوزدانی خیر ورزشیار بسیجی  از سالن های ورزشی خمینی شهر بازدید کردند. ابراهیمیان در ...
ادامه مطلب »

جشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولیجشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولی شهرستان خمینی شهر شب گذشته زورخانه جهان پهلوان پوریای ولی خمینی شهر میزبان باستانی کاران بسیجی این شهرستان بود. این جشن به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با همکاری هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، کانون بسیج ورزشکاران و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان این شهرستان بمدت ۲ ساعت برگزار گردید. در این مراسم که بیش از ۲۵ ورزشکار حضور داشتند در ابتدا مولودی خوانی توسط مرشد صورت پذیرفت و سپس با ورود ورزشکاران با ورود گود به انجام حرکات خود پرداختند. در حاشیه این جشن حضور پیشکسوتان و جوانان در کنار یکدیگر و همچنین حضور مسئولین بسیج اصناف خمینی شهر نیز قابل توجه بود. ضمنا به پیوست تعدادی عکس حضورتان ارسال می گردد

جشن بزرگ هفته بسیج در زورخانه پوریای ولی شهرستان خمینی شهر شب گذشته زورخانه جهان پهلوان پوریای ولی خمینی شهر میزبان باستانی کاران بسیجی این شهرستان بود. این جشن به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با همکاری هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، کانون بسیج ورزشکاران و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان این شهرستان بمدت 2 ساعت برگزار گردید. در این مراسم که بیش از 25 ورزشکار حضور داشتند در ابتدا مولودی خوانی توسط مرشد صورت پذیرفت و سپس با ورود ...
ادامه مطلب »